Denne foreningen kan oppn

Forbundet som yoga snakker om, er foreningen mellom det enkelte selv og kosmiske