Han hadde ikke umiddelbar kommentar til klassen handling

H Block avgj